Oznaczenie przepuszczalności wody przez beton

Wersja do druku Poleć znajomemu
labolatoryjne oznaczenie przepuszczalności wody przez beton zgodnie z PN-B-06250:1988

Badanie labolatoryjne, oznaczenie przepuszczalności wody przez próbki betonu

Podstawowe cechy

Sytuacje stosowania

  • Oznaczenie przepuszczalności wody przez beton zgodnie z PN-B-06250:1988, aż do W8.
Kod QR produktu

Oznaczenie przepuszczalności wody przez beton zgodnie z normą PN-B-06250:1988 składa się z kilku etapów:

  1. Pobranie próbki betonu - Próbkę betonu pobiera się z wierzchu lub z wnętrza konstrukcji betonowej.

  2. Przygotowanie próbki - Próbkę betonu należy dokładnie oczyszczyć z wszelkich zanieczyszczeń i pozostałości, a następnie przyciąć do wymaganych rozmiarów.

  3. Wyznaczenie objętości próbki - Objętość próbki betonu musi zostać wyznaczona w celu obliczenia przepuszczalności wody w jednostkach mm/min.

  4. Przygotowanie urządzenia pomiarowego - Urządzenie pomiarowe powinno być ustawione i skalibrowane zgodnie z instrukcjami producenta.

  5. Przeprowadzenie testu - Próbka betonu zostaje umieszczona w urządzeniu pomiarowym, a następnie poddawana jest ciśnieniu wody. Przepływ wody przez próbkę betonu mierzony jest w czasie określonym w normie PN-B-06250:1988.

  6. Obliczenie przepuszczalności wody - Przepuszczalność wody przez beton oblicza się na podstawie czasu przepływu wody przez próbkę i jej objętości. Wynik przepuszczalności wody jest wyrażany w jednostkach mm/min.

  7. Oznaczenie próbki - Na próbce betonu oznacza się klasę betonu, granulometrię kruszywa, klasę eksponowanego betonu oraz wartość przepuszczalności wody wyrażoną w mm/min.

Należy pamiętać, że proces oznaczenia przepuszczalności wody przez beton zgodnie z normą PN-B-06250:1988 powinien być przeprowadzany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z odpowiednim doświadczeniem w zakresie betonowych badań laboratoryjnych.

Zgodnie z polską normą PN-B-06250:1988 oznaczenie przepuszczalności wody przez beton składa się z trzech liter i jednej liczby. Pierwsza litera oznacza klasę betonu, druga litera oznacza klasę granulometryczną kruszywa, a trzecia litera oznacza klasę eksponowanego betonu. Liczba natomiast określa maksymalną dopuszczalną przepuszczalność wody betonu wyrażoną w mm/min.

Przykładowo, oznaczenie betonu F-5-S oznacza beton klasy F, o granulometrii kruszywa S oraz wystawiony na działanie wody o umiarkowanej agresywności, przy czym maksymalna dopuszczalna przepuszczalność wody wynosi 5 mm/min.

Zgodnie z polską normą PN-B-06250:1988 oznaczenie przepuszczalności wody przez beton W8 oznacza, że beton charakteryzuje się bardzo niską przepuszczalnością wody, nie przekraczającą 0,1 mm na minutę. Beton oznaczony jako W8 może być stosowany w budownictwie jako beton wodoszczelny.

Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim
telefon
e-mail *
Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych z godnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

Zapytaj o cenę

próbka
1 próbka

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Marek Szczepaniak
tel.: 222019367
ms(at)structum.pl

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 1

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

Newsletter