Badanie zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną lekką DPL

Wersja do druku Poleć znajomemu
sondowanie zgodnie z normą PN-B-0445, badanie DPL

Sondowanie DPL inaczej sondowanie dynamiczne gruntu polega na pomiarze oporu dynamicznego sondy SD-10 DPL w trakcie jej wbijania w grunt.

Podstawowe cechy

Producent: Laboratorium Geotechniczne
Jednostka: m
Specjalizacja: badanie sondą dynamiczną, badanie zagęszczenia gruntu
Rodzaj: badania geotechniczne
Zastosowanie: oznaczenie nośności gruntu pod konstrukcje inżynierskie, oznaczenie nośności gruntu pod fundament domu

Sytuacje stosowania

 

Kod QR produktu

Wykonanie badania zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną lekką SD-10 (DPL) zgodnie z normą PN-B-0445 ma wiele korzyści, w tym:

 1. Szybkość i skuteczność: Badanie DPL jest szybkie i skuteczne, co pozwala na dokładne określenie poziomu zagęszczenia gruntu w krótkim czasie.

 2. Dokładność: DPL jest bardzo dokładną metodą pomiaru gęstości i jednorodności gruntu, co pozwala na precyzyjne określenie poziomu zagęszczenia.

 3. Nieinwazyjność: Badanie DPL jest nieinwazyjne i nie niszczy struktury gruntu, co pozwala na zachowanie integralności badanego obszaru.

 4. Szerokie zastosowanie: Badanie DPL może być stosowane do różnych rodzajów gruntów, w tym do gruntów organicznych, mineralnych i mieszanych.

 5. Łatwość interpretacji wyników: Wyniki badania DPL są łatwe do interpretacji, co pozwala na szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji w zakresie korekty lub uzupełnienia zagęszczenia gruntu.

 6. Obniżenie kosztów: Badanie DPL jest stosunkowo tanie w porównaniu z innymi metodami pomiaru zagęszczenia gruntu, co pozwala na oszczędność kosztów w procesie budowlanym.

Wszystkie te korzyści sprawiają, że badanie zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną lekką SD-10 (DPL) zgodnie z normą PN-B-0445 jest bardzo popularne w branży budowlanej i pozwala na efektywne i skuteczne zarządzanie procesem budowlanym.


Kupując ten produkt od nas, otrzymasz dodatkowe korzyści:
 • kompetentną pomoc podczas doboru rozwiązań, technologii i produktów
 • hurtową cenę przy większym zakupie
 • szybką dostawę dzięki sieci 21 lokalnych magazynów
 • pomoc przy przygotowaniu oferty przetargowej i wsparcie podczas realizacji inwestycji
 • gwarancję udanej współpracy z rzetelnym i uczciwym partnerem
  • rok założenia firmy - 1990
  • certyfikat ISO

Badanie zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną lekką SD-10 (DPL) zgodnie z normą PN-B-0445 polega na pomiarze oporu dynamicznego sondy w trakcie jej wbijania w grunt. Metoda ta umożliwia ocenę zagęszczenia gruntu na podstawie wartości oporu sondy.

Aby przeprowadzić badanie gruntu typu sondowanie DPL, należy umieścić sondę dynamiczną lekką SD-10 w pozycji pionowej na powierzchni gruntu, a następnie przy użyciu młota pneumatycznego wbijać ją w grunt na ustaloną głębokość. Podczas wbijania sondy, rejestrowany jest opór dynamiczny, czyli siła potrzebna do przeprowadzenia wbicia.

Wyniki badań podaje się w postaci wykresów oporu dynamicznego sondy w funkcji głębokości. Na podstawie tych wyników można ocenić zagęszczenie gruntu i wskazać obszary o niskiej lub wysokiej gęstości.

Norma PN-B-0445 określa szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania badań sondą dynamiczną lekką SD-10 oraz interpretacji wyników. Wymagane jest między innymi kalibrowanie sprzętu przed rozpoczęciem badań oraz wykonywanie badań w stałych warunkach, aby zapewnić powtarzalność wyników.

W Polsce, normy związane z badaniami geotechnicznymi, w tym badaniami sondą dynamiczną, są opracowywane przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Jedną z kluczowych norm w tym obszarze jest PN-EN ISO 22476-3:2007 "Badania geotechniczne i próby. Badania w terenie. Część 3: Badania sondą dynamiczną."

Badanie zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną lekką SD-10 (DPL) zgodnie z normą PN-B-0445 stosuje się w celu określenia gęstości nasypu gruntowego, jego jednorodności i poziomu zagęszczenia. Przykładowe sytuacje, w których można zastosować badanie DPL, to:

 1. Kontrola zagęszczenia i jednorodności gruntu pod fundamentami budynków, konstrukcjami drogowymi, mostami i innymi obiektami budowlanymi.

 2. Ocena gęstości i jednorodności gruntu podziemnego przed budową tuneli, kanałów, przepompowni i innych podziemnych obiektów.

 3. Badanie zagęszczenia gruntu przed rozpoczęciem prac związanych z rekultywacją terenów zdegradowanych.

 4. Kontrola zagęszczenia nasypów ziemi i gruntów podczas budowy i renowacji dróg, torów kolejowych, lotnisk i innych obiektów infrastruktury.

 5. Ocena poziomu zagęszczenia gruntu przed planowanymi pracami związanymi z jego poprawą, takimi jak zagęszczanie mechaniczne lub wtryskowe.

W każdym przypadku badanie DPL pozwala na dokładne określenie poziomu zagęszczenia gruntu i wskazanie obszarów wymagających dalszej korekty lub uzupełnienia.

Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim
telefon
e-mail *
Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych z godnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

Zapytaj o cenę

m
1 m

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Marek Szczepaniak
tel.: 222019367
ms(at)structum.pl

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 2

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

Newsletter