Badanie Pull Off

Wersja do druku Poleć znajomemu

Badanie Pull Off jest procedurą stosowaną w branży budowlanej do oceny przyczepności powłok malarskich, powłok ochronnych lub powłok zabezpieczających na różnych rodzajach podłoży, takich jak beton, metal, drewno, itp. To test mechaniczny, który pomaga określić, jak dobrze dana powłoka jest przytwierdzona do podłoża. Jest szczególnie istotny w zastosowaniach, gdzie trwałość i niezawodność powłok mają kluczowe znaczenie, np. w konstrukcjach stalowych, mostach, budynkach komercyjnych i przemysłowych.

badanie pull off

Procedura badania Pull Off polega na następujących krokach:

  1. Przygotowanie powierzchni: Najpierw powierzchnia, na której znajduje się badana powłoka, jest odpowiednio przygotowywana. W przypadku betonu może to obejmować oczyszczenie, szlifowanie lub inne działania, aby zapewnić odpowiednią jakość powierzchni.

  2. Przygotowanie próbki: Następnie na powierzchni przyklejana jest próbka lub adapter z odpowiednim rozmiarem, który jest mocno przytwierdzony do badanej powłoki. Proces ten jest starannie kontrolowany i nadzorowany.

  3. Testowanie: Urządzenie do badania Pull Off jest używane do wywierania siły pionowej (zwanej siłą Pull Off) na próbkę lub adapter. Ta siła jest stopniowo zwiększana, aż dojedziemy do momentu, w którym badana powłoka odrywa się od podłoża.

  4. Rejestracja wyników: Podczas badania rejestrowana jest wartość siły Pull Off, przy której doszło do odrywania się powłoki od podłoża. Wynik jest zwykle wyrażany w jednostkach nacisku, takich jak psi (funty na cal kwadratowy) lub MPa (megapaskale).

Wartość siły Pull Off jest istotnym parametrem, który pozwala ocenić jakość przytwierdzenia badanej powłoki do podłoża. Wyższa siła Pull Off oznacza lepszą przyczepność powłoki. Próby mogą być wykonywane na różnych miejscach, aby uzyskać pełny obraz przyczepności na całej powierzchni.

Badanie Pull Off jest często wykorzystywane w kontrolach jakości podczas prac malarskich, konserwatorskich lub remontowych, aby upewnić się, że powłoki są prawidłowo i trwale przytwierdzone do podłoża. Jest to również używane w badaniach nad trwałością i jakością powłok ochronnych w przemyśle budowlanym i inżynieryjnym.

Badania Pull Off wykonujemy na terenie całej Polski.

Zapytaj o cenę

miejsce pomiaru
1 miejsce pomiaru
badanie pull off - usługa badania warstw i powłok metodą Pull Off

Badanie pull-off to metoda oceny przyczepności powłok na różnych powierzchniach. Metoda ta polega na zarwaniu przyklejonej płytki badawczej przy zastosowaniu siły prostopadłej do powłoki przy użyciu testera pull-off.

Podstawowe cechy

Producent: Laboratorium Geotechniczne
Symbol: badanie_pull_off
Jednostka: miejsce pomiaru
Specjalizacja: Badanie przyczepności powłoki do podłoża. Wykonujemy badania przyczepności przez odrywanie metodą pull off: powłok; farb i lakierów; zapraw naprawczych; badanie pull off

Sytuacje stosowania

 

Kod QR produktu

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 2

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

Newsletter