Badanie betonu metodą sklerometryczną

Wersja do druku Poleć znajomemu

Badanie betonu metodą sklerometryczną, zwanej także metodą uderzeniową, polega na wykorzystaniu specjalnego urządzenia zwanego sklerometrem, które służy do pomiaru twardości betonu. Sklerometr jest narzędziem pomiarowym, które generuje uderzenie w powierzchnię betonu i mierzy czas propagacji fali odbitej, która powstaje w wyniku uderzenia.

badanie betonu metodą sklerometryczną

Badanie sklerometryczne jest jedną z najczęściej stosowanych metod w diagnostyce konstrukcyjnej betonowych elementów budowlanych. Metoda ta umożliwia określenie twardości betonu - czyli na oznaczenie wytrzymałości betonu na ściskanie - na powierzchni, która jest istotna dla oceny jego wytrzymałości i trwałości. W wyniku pomiarów uzyskuje się wartość twardości betonu w jednostkach sklerometrycznych (tzw. jednostki Rileya), która jest miarą odporności betonu na uszkodzenia mechaniczne.

Badanie sklerometryczne jest stosunkowo proste i szybkie w wykonaniu, a jednocześnie daje wartościowe informacje na temat twardości betonu. Wyniki pomiarów mogą być wykorzystane do oceny jakości betonu, porównywania różnych partii betonu, a także do oceny zmian twardości betonu w czasie w celu monitorowania stanu technicznego konstrukcji betonowych.

Badanie betonu metodą sklerometryczną, zgodnie z normą PN-EN 13791:2008, jest stosowane do oceny twardości betonu w istniejących budynkach. Norma ta określa metody i procedury pomiarowe oraz wytyczne dotyczące interpretacji wyników. Poniżej przedstawiam główne punkty związane z badaniami sklerometrycznymi zgodnie z PN-EN 13791:2008:

1. Wybór narzędzi sklerometrycznych: Norma opisuje rodzaje sklerometrów, które mogą być używane do pomiaru twardości betonu. Wskazuje na istotne parametry techniczne tych narzędzi i zalecenia dotyczące ich kalibracji.

2. Przygotowanie powierzchni: Przed przystąpieniem do pomiarów, powierzchnia betonu powinna być odpowiednio przygotowana. W przypadku istniejących konstrukcji, może być konieczne oczyszczenie powierzchni lub usunięcie warstw ochronnych w celu uzyskania dostępu do betonu.

3. Wykonanie pomiarów: Norma opisuje technikę wykonywania pomiarów sklerometrycznych na betonie. Mierzy się twardość betonu za pomocą uderzeń młotka w powierzchnię betonu, a następnie rejestruje się wartość odbitej energii. Pomiary powinny być wykonywane w określonych punktach na powierzchni konstrukcji i z odpowiednią ilością powtórzeń.

4. Interpretacja wyników: Norma definiuje klasy twardości betonu na podstawie otrzymanych wyników pomiarowych. W zależności od wartości odbitej energii, można ocenić twardość betonu i porównać ją z wartościami referencyjnymi. Interpretacja wyników może dostarczyć informacji o jakości betonu, potencjalnych uszkodzeniach lub zmianach w strukturze betonu.

5. Raportowanie i dokumentacja: Norma zaleca sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań sklerometrycznych, w którym powinny być uwzględnione wszystkie istotne informacje dotyczące pomiarów, lokalizacji punktów pomiarowych, wyników i interpretacji.

Norma PN-EN 13791:2008 jest ważnym dokumentem, który określa standardy pomiarowe i wytyczne dotyczące badań sklerometrycznych betonu w istniejących konstrukcjach. Przestrzeganie tej normy pozwala na precyzyjną ocenę twardości betonu, identyfikację potencjalnych problemów i podjęcie odpowiednich działań naprawczych lub konserwacyjnych.

Cena brutto: 184,50 PLN za miejsce pomiaru

miejsce pomiaru
1 miejsce pomiaru
nieniszczące pomiary wytrzymałości betonu - usługa na terenie całej Polski

Podstawowe cechy

Producent: Structum
Symbol: badanie_betonu_01
Jednostka: miejsce pomiaru
Ilość handlowa: 1 miejsce pomiaru
Minimalne zamówienie: 12 miejsce pomiaru
Specjalizacja: badanie wytrzymałości betonu, badanie twardości betonu, badanie sklerometryczne, pomiary młotkiem schmidta, badanie betonu na budowie
Rodzaj: młotek schmidta, badania sklerometryczne, badania mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu
Zastosowanie: pomiar wytrzymałości betonu, badanie betonu
Kod QR produktu

Tagi:

Oceń

średnia ocena: 4.7

liczba ocen: 6

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

Newsletter