Pomiar sklerometryczny młotkiem schmidta - badanie wytrzymałości betonu

Wersja do druku Poleć znajomemu
nieniszczące pomiary wytrzymałości betonu - usługa na terenie całej Polski

Podstawowe cechy

Producent: Structum
Symbol: badanie_betonu_01
Jednostka: miejsce pomiaru
Ilość handlowa: 1 miejsce pomiaru
Minimalne zamówienie: 12 miejsce pomiaru
Specjalizacja: badanie wytrzymałości betonu, badanie twardości betonu, badanie sklerometryczne, pomiary młotkiem schmidta, badanie betonu na budowie
Rodzaj: młotek schmidta, badania sklerometryczne, badania mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu
Zastosowanie: pomiar wytrzymałości betonu, badanie betonu
Kod QR produktu

Tagi:

Sklerometria to szybka i precyzyjna metoda pomiaru wytrzymałości betonu. Badania sklerometryczne pozwalają na określenie wytrzymałości betonu w sposób szybki, łatwy i stosunkowo tani, bez konieczności niszczenia próbek.

Dzięki temu, badania sklerometryczne można szybko przeprowadzić wstępną ocenę stanu konstrukcji betonowej, np. w przypadku budynków mieszkalnych czy mostów. Badanie sklerometryczne jest także pomocne w planowaniu prac remontowych i konserwacyjnych, a także umożliwia ocenę postępu procesów utwardzania betonu.

Ponadto, wyniki badania sklerometrycznego pozwalają na określenie jakości betonu w trakcie produkcji, co z kolei pozwala na wdrożenie działań naprawczych w przypadku wykrycia wad materiału.

Najważniejsze zalety badania metodą sklerometryczną:


Kupując ten produkt od nas, otrzymasz dodatkowe korzyści:
 • kompetentną pomoc podczas doboru rozwiązań, technologii i produktów
 • hurtową cenę przy większym zakupie
 • szybką dostawę dzięki sieci 21 lokalnych magazynów
 • pomoc przy przygotowaniu oferty przetargowej i wsparcie podczas realizacji inwestycji
 • gwarancję udanej współpracy z rzetelnym i uczciwym partnerem
  • rok założenia firmy - 1990
  • certyfikat ISO

Opis usługi sklerometrycznego badnia wytrzymałości betonu

Usługa pomiaru wytrzymałości betonu na ściskanie obejmuje wykonanie pełnej serii pomiarowej za pomocą atestowanego urządzenia DIGI Schmidt 2 N wraz z opracowaniem wyników pomiarów. Po każdej usłudze dostarczamy protokół wykonania pomiarów sklerometrycznych.

Metodologia badań sklerometrycznych przewiduje wykonanie pomiarów w przynajmniej 12 miejscach dla jednego rejonu pomiarowego. Zgodnie z normą  PN-B-06262:1974 jedno miejsce pomiarowe to powierchnia ok. 50 cm2. Norma PN-B-06262:1974 przewiduje pomiar w 9 punktach dla każdego miejsca pomiaru.

Badanie sklerometryczne betonu wykonywane są za pomocą Sklerometru Schmidta (młotka Schmidta) - przenośnego przyrządu stosowany w budownictwie do oceny wytrzymałości betonu.

Młotek Schmidta wykorzystuje dynamiczną metodę pomiaru poprzez ocenę zmiany energii bijaka po odskoku od badanej powierzchni, zgodnie z normami:

 • PN-B-06262:1974: Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N
 • PN-EN 13791:2008: Badania sklerometryczne, które służą do oceny twardości betonu, są opisane w normie PN-EN 13791:2008 "Badanie konstrukcji - Ocena betonu w istniejących budynkach przez wytrzymałość na ściskanie sklerometryczną"
 • PN-EN 12504-2:2002: "Badanie betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie zniszczonego betonu - Ocena sklerometryczna twardości na podstawie odbojowo-martensytowych testów udarnych".

Badanie betonu i pomiary wytrzymałości konstrukcji betonowych wykonujemy w dowolnym miejscu w Polsce.

Do koszyka zamówienia dodaj także Koszty dojazdu na pomiary.

W sytuacji konieczności spełnienia szczególnych warunkó BHP dodatkowo zapytaj o "Czynniki ryzyka i specjalne warunki BHP wykonania pomiarów".

Cel wykonania badania wytrzymałości betonu

Podstawową miarą jakości mieszanki betonowej jest wytrzymałość betonu na ściskanie. Badanie młotkiem Schmidta wykonuje się w celu sprawdzenia czy mieszanka betonowa spełnia wymogi dotyczące określonej, założonej w specyfikacji, wytrzymałości.

Pobieranie do badania próbki betonu z istniejącej konstrukcji budowlanej jest często ograniczone, albo wręcz niemożliwe. Utrudnienie stanowić może również konieczność pobrania próbek z wielu odległych obszarów konstrukcji betonowej, bądź potrzeba niezwłocznego uzyskania wyników badania. W takiej sytuacji, alternatywnym rozwiązaniem jest wykonanie nieniszczącego badania wytrzymałości betonu metodą sklerometryczną przy użyciu młotka Schmidta.

Młotek Schmidta - urządzenie do wykonania badania sklerometrem

Młotek Schmidta (sklerometr) to przenośne urządzenie do nieniszczącego badania sprężystości i wytrzymałości betonu i elementów konstrukcyjnych. Wykorzystywany jest głównie w budownictwie i branży budowlanej, ale służyć może również jako narzędzie pomiaru twardości materiałów w innych obszarach, np. badanie twardości betonu/skał/minerałów, czy zwojów papieru w branży papierniczej.

Działanie młotka Schmidta opiera się na wykorzystaniu dynamicznej metody pomiaru poprzez ocenę zmiany energii bijaka sprężynowego po odbiciu się od badanej powierzchni. Wartość odbicia odczytywana jest bezpośrednio ze skali umieszczonej na młotku Schmidta.

Główne obszary zastosowania młotka Schmidta

 • Ocena jednorodności betonu w konstrukcji.
 • Lokalizowanie obszarów konstrukcji, w których beton ma niższą jakość albo ulega ona pogorszeniu
 • Szacowanie wytrzymałości betonu na ściskanie.
 • Ocena jakości jednego elementu konstrukcji w odniesieniu do innego elementu.
 • Badanie betonu.

Czynniki wypływające na wyniki pomiaru wytrzymałości betonu młotkiem Schmidta

 • Rodzaj powierzchni
 • Wiek betonu (wytrzymałość betonu)
 • Wilgotność powierzchni
 • Karbonatyzacja powierzchni
 • Przemieszczenie betonu w wyniku badania
 • Temperatura
 • Kalibracja młotka Schmidta

Zalecenia dotyczące warunków wykonywania badania betonu młotkiem Schmidta

1.    Omijanie powierzchni nierównej, chropowatej.
2.    Omijanie mokrych/wilgotnych obszarów.
3.    Omijanie obszarów wskazujących na niewłaściwe zagęszczenie betonu.
4.    Wykonywanie badania wytrzymałości betonu mającego nie mniej niż 3 dni.
5.    Temperatura w chwili pomiarów: 10-35°C.
6.    Unikanie badania powierzchni o małej grubości < 10-12 cm.
7.    Nie wykonywanie badania obszaru, w którym uzbrojenie występuje na głębokości < 3 cm.
8.    Zalecany serwis i kalibracja młotka przynajmniej raz w roku.

Rodzaje młotków Schmidta

W zależności od konkretnego celu i wymogów jakie muszą być spełnione przy badaniu wytrzymałości betonu zastosować można różne rodzaje młotków Schmidta, działających z różną energią uderzeniową oraz dostosowanych do specyficznych warunków testowych.

Zalety wykonania pomiarów młotkiem Schmidta

 • Nieinwazyjność metody – badane próbki nie ulegają zniszczeniu.
 • Możliwość wykonywania wielu pomiarów na dużych powierzchniach.
 • Możliwość wykonywania pomiarów elementów konstrukcji wymagających różnych energii uderzeniowych (przy wykorzystaniu różnych typów młotków).
 • Szybkość uzyskanych wyników.

Wymagania w zakresie przygotowania powierzchni do badania młotkiem Schmidta

 

Normy dotyczące badań betonu

 • PN-EN 12390-3 określa metody badań mechanicznych betonu, takie jak wytrzymałość na ściskanie, zginanie i rozciąganie poprzeczne.
 • PN-B-06250 określa metody badania wytrzymałości betonu przy użyciu prasy hydraulicznej, w tym wytrzymałości na ściskanie i zginanie.
 • PN-S 09612 natomiast określa wymagania dotyczące próbek betonowych pobieranych na cele laboratoryjne, takie jak sposób pobierania, wymiary i oznakowanie próbek.
 • PN-EN 13791:2008: Badanie młotkiem Schmidta, badania sklerometryczne, które służą do oceny twardości betonu, są opisane w normie PN-EN 13791:2008 "Badanie konstrukcji - Ocena betonu w istniejących budynkach przez wytrzymałość na ściskanie sklerometryczną"
 • PN-EN 12504-2:2002: "Badanie betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie zniszczonego betonu - Ocena sklerometryczna twardości na podstawie odbojowo-martensytowych testów udarnych".

 

metodologia pomiarów sklerometrycznych

Badanie młotkiem Schmidta, czyli pomiar sklerometryczny młotkiem Schmidta jest jedną z metod wykorzystywanych do badania wytrzymałości betonu. Metoda sklerometryczna polega na uderzaniu młotkiem Schmidta w betonową powierzchnię i pomiarze twardości powierzchni na podstawie siły odbicia młotka.

Młotek Schmidta to urządzenie składające się z metalowej końcówki, która jest uderzana o powierzchnię betonową oraz sprężyny i wewnętrznego urządzenia pomiarowego. Po uderzeniu młotka o powierzchnię betonową, urządzenie pomiarowe wewnętrznie mierzy siłę odbicia młotka, co pozwala na określenie twardości powierzchni betonu.

Twardość powierzchni betonu, mierzona młotkiem Schmidta, jest wyrażana w jednostkach sklerometrycznych, zwanymi również jednostkami twardości. Im wyższa wartość jednostek twardości, tym twardszy beton. Wartość jednostek twardości mierzona młotkiem Schmidta może być wykorzystywana do szacowania wytrzymałości betonu i określenia jego jakości.

Metoda pomiaru sklerometrycznego młotkiem Schmidta jest stosowana w budownictwie jako jedna z metod badania wytrzymałości betonu. Metoda ta jest stosunkowo szybka i łatwa w użyciu, ale jej wyniki są zależne od wielu czynników, takich jak jakość betonu, wiek betonu, stopień utwardzenia oraz sposób wykonania powierzchni. Dlatego też, wyniki pomiarów sklerometrycznych młotkiem Schmidta powinny być traktowane jako szacunkowe i należy je interpretować ostrożnie, przy uwzględnieniu innych metod pomiaru wytrzymałości betonu.

sytuacje stosowania pomiarów sklerometrycznych

Pomiary sklerometryczne są stosowane w wielu sytuacjach, gdzie istnieje potrzeba określenia wytrzymałości betonu. Przykładowe sytuacje stosowania pomiarów sklerometrycznych to:

 1. Badanie wytrzymałości betonu w konstrukcjach budowlanych - pomiary sklerometryczne pozwalają na szybkie i łatwe określenie twardości betonu, co z kolei może być wykorzystane do szacowania jego wytrzymałości i jakości.

 2. Badania in-situ bloczków i prefabrykatów betonowych - badanie wytrzymałości na ściskanie elementów betonowych zabudowanych w konstrukcje budowlane, badanie in situ - na budowie.

 3. Kontrola jakości betonu podczas procesu wylewania - pomiary sklerometryczne pozwalają na bieżąco kontrolować jakość betonu podczas procesu wylewania, co umożliwia wczesne wykrycie ewentualnych problemów i podjęcie odpowiednich działań korygujących.

 4. Kontrola jakości remontów betonowych - pomiary sklerometryczne pozwalają na ocenę jakości przeprowadzanych prac remontowych betonowych, co umożliwia wczesne wykrycie ewentualnych błędów i ich korekcję.

 5. Określenie wytrzymałości betonu po wystąpieniu uszkodzeń - pomiary sklerometryczne pozwalają na określenie wytrzymałości betonu po wystąpieniu uszkodzeń, co umożliwia wybór odpowiednich metod naprawczych oraz ocenę trwałości naprawy.

 6. Ocena jakości betonu przed zakupem - pomiary sklerometryczne pozwalają na ocenę jakości betonu przed jego zakupem, co umożliwia uniknięcie zakupu materiału niskiej jakości.

W każdej z tych sytuacji pomiary sklerometryczne są jedną z metod badania wytrzymałości betonu i pozwalają na uzyskanie ważnych informacji o jakości i wytrzymałości tego materiału.

dokładność pomiarów sklerometrycznych

Dokładność pomiarów sklerometrycznych, czyli pomiarów twardości betonu przy użyciu młotka schmidta, zależy od wielu czynników. Przede wszystkim, dokładność pomiarów zależy od jakości samego młotka schmidta, który musi być kalibrowany regularnie i sprawdzany pod względem dokładności pomiarów.

Ponadto, dokładność pomiarów sklerometrycznych może być wpływana przez różne czynniki, takie jak grubość i gęstość betonu, jego wilgotność, temperatura otoczenia, powierzchnia betonu, rodzaj i jakość narzędzia pomiarowego, umiejętności osoby wykonującej pomiary oraz wiele innych czynników.

W praktyce, dokładność pomiarów sklerometrycznych jest zwykle na poziomie około +/- 10-15% wytrzymałości betonu. Oznacza to, że pomiar twardości betonu przy użyciu młotka schmidta może dawać wyniki z pewnym marginesem błędu, co z kolei może wpłynąć na dokładność oceny wytrzymałości betonu.

Ważne jest więc, aby pomiary sklerometryczne były wykonywane przez osoby z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, korzystając z narzędzi pomiarowych wysokiej jakości. W przypadku wątpliwości co do wyników pomiarów, zaleca się powtórzenie pomiarów lub skorzystanie z innych metod pomiarowych.

Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim
telefon
e-mail *
Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych z godnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

Cena brutto:

184,50 PLN za miejsce pomiaru
miejsce pomiaru
1 miejsce pomiaru

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Marek Szczepaniak
tel.: 222019367
ms(at)structum.pl

Inni kupowali

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 5

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

Newsletter