Pomiar sklerometryczny młotkiem schmidta - badanie wytrzymałości betonu

Wersja do druku Poleć znajomemu
nieniszczące pomiary wytrzymałości betonu

Wykonanie badań wytrzymałości betonu w jednym punkcie. Na finalną cenę usługi wpływ mają dodatkowe czynniki:

Podstawowe cechy

Producent: Structum
Symbol: srv-005
Jednostka: miejsce pomiaru
Ilość handlowa: 1 miejsce pomiaru
Minimalne zamówienie: 12 miejsce pomiaru
Rodzaj: młotek schmidta
Zastosowanie: pomiar wytrzymałości betonu

Sytuacje stosowania

 • nieniszczące pomiary wytrzymałości betonu na ściskanie
 • oznaczanie klasy betonu
 • kontrola zgodności zabudowanego betonu z parametrami deklarowanymi przez dostawcę
 • badanie wytrzymałości betonu do celów ekspertyz sądowych
 • ocena jednorodności betonu w konstrukcji
 • lokalizowanie obszarów konstrukcji, w których beton ma niższą jakość albo ulega ona pogorszeniu
 • ocena jakości jednego elementu konstrukcji w odniesieniu do innego elementu
Kod QR produktu

Tagi:

Sklerometria to szybka i precyzyjna metoda pomiaru wytrzymałości betonu.

Do najważniejszych zalet tej metody należą:

 • wysoka dokładność pomiaru - pomiary wykonujemy urządzeniami o dokładności 5%
 • szybka metoda pomiaru - wyniki tego samego dnia
 • pomiary nieniszczące - wykonanie pomiarów nie powoduje zmian w wyglądzie i strukturze betonu
 • pomiary wytrzymałości betonu wykonujemy atestowanym urządzeniem
 • do każdego badania wystawiamy protokół pomiarowy

Kupując ten produkt od nas, otrzymasz dodatkowe korzyści:
 • kompetentną pomoc podczas doboru rozwiązań, technologii i produktów
 • hurtową cenę przy większym zakupie
 • szybką dostawę dzięki sieci 21 lokalnych magazynów
 • pomoc przy przygotowaniu oferty przetargowej i wsparcie podczas realizacji inwestycji
 • gwarancję udanej współpracy z rzetelnym i uczciwym partnerem
  • rok założenia firmy - 1990
  • certyfikat ISO

Opis usługi sklerometrycznego badnia wytrzymałości betonu

Usługa pomiaru wytrzymałości betonu na ściskanie obejmuje wykonanie pełnej serii pomiarowej za pomocą atestowanego urządzenia DIGI Schmidt 2 N wraz z opracowaniem wyników pomiarów. Po każdej usłudze dostarczamy protokół wykonania pomiarów sklerometrycznych.

Metodologia badań sklerometrycznych przewiduje wykonanie pomiarów w przynajmniej 12 miejscach dla jednego rejonu pomiarowego. Zgodnie z normą  PN-B-06262:1974 jedno miejsce pomiarowe to powierchnia ok. 50 cm2. Norma PN-B-06262:1974 przewiduje pomiar w 9 punktach dla każdego miejsca pomiaru.

Pomiary sklerometryczne wykonywane są za pomocą Sklerometru Schmidta (młotka Schmidta) - przenośnego przyrządu stosowany w budownictwie do oceny wytrzymałości betonu.

Młotek Schmidta wykorzystuje dynamiczną metodę pomiaru poprzez ocenę zmiany energii bijaka po odskoku od badanej powierzchni, zgodnie z normami:

 • PN-B-06262:1974: Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N
 • PN-EN 12504-2:2002: Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące. Oznaczenie liczby odbicia

Pomiary wytrzymałości konstrukcji betonowych wykonujemy w dowolnym miejscu w Polsce.

Do koszyka zamówienia dodaj także Koszty dojazdu na pomiary.

W sytuacji konieczności spełnienia szczególnych warunkó BHP dodatkowo zapytaj o "Czynniki ryzyka i specjalne warunki BHP wykonania pomiarów".

Cel wykonania badania wytrzymałości betonu

Podstawową miarą jakości mieszanki betonowej jest wytrzymałość betonu na ściskanie. Testy wytrzymałości betonu wykonuje się w celu sprawdzenia czy mieszanka betonowa spełnia wymogi dotyczące określonej, założonej w specyfikacji, wytrzymałości.
Pobieranie do badania próbki betonu z istniejącej konstrukcji budowlanej jest często ograniczone, albo wręcz niemożliwe. Utrudnienie stanowić może również konieczność pobrania próbek z wielu odległych obszarów konstrukcji betonowej, bądź potrzeba niezwłocznego uzyskania wyników badania. W takiej sytuacji, alternatywnym rozwiązaniem jest wykonanie nieniszczącego badania wytrzymałości betonu metodą sklerometryczną przy użyciu młotka Schmidta.

Młotek Schmidta

Młotek Schmidta (sklerometr) to przenośne urządzenie do nieniszczącego badania sprężystości i wytrzymałości betonu i elementów konstrukcyjnych. Wykorzystywany jest głównie w budownictwie i branży budowlanej, ale służyć może również jako narzędzie pomiaru twardości materiałów w innych obszarach, np. pomiar twardości skał/minerałów, czy zwojów papieru w branży papierniczej.
Działanie młotka Schmidta opiera się na wykorzystaniu dynamicznej metody pomiaru poprzez ocenę zmiany energii bijaka sprężynowego po odbiciu się od badanej powierzchni. Wartość odbicia odczytywana jest bezpośrednio ze skali umieszczonej na młotku Schmidta.

Główne obszary zastosowania młotka Schmidta

 • Ocena jednorodności betonu w konstrukcji.
 • Lokalizowanie obszarów konstrukcji, w których beton ma niższą jakość albo ulega ona pogorszeniu
 • Szacowanie wytrzymałości betonu na ściskanie.
 • Ocena jakości jednego elementu konstrukcji w odniesieniu do innego elementu.

Czynniki wypływające na wyniki pomiaru wytrzymałości betonu młotkiem Schmidta

 • Rodzaj powierzchni
 • Wiek betonu (wytrzymałość betonu)
 • Wilgotność powierzchni
 • Karbonatyzacja powierzchni
 • Przemieszczenie betonu w wyniku badania
 • Temperatura
 • Kalibracja młotka Schmidta

Zalecenia dotyczące warunków wykonywania pomiaru wytrzymałości betonu młotkiem Schmidta

1.    Omijanie powierzchni nierównej, chropowatej.
2.    Omijanie mokrych/wilgotnych obszarów.
3.    Omijanie obszarów wskazujących na niewłaściwe zagęszczenie betonu.
4.    Wykonywanie badania wytrzymałości betonu mającego nie mniej niż 3 dni.
5.    Temperatura w chwili pomiarów: 10-35°C.
6.    Unikanie badania powierzchni o małej grubości < 10-12 cm.
7.    Nie wykonywanie badania obszaru, w którym uzbrojenie występuje na głębokości < 3 cm.
8.    Zalecany serwis i kalibracja młotka przynajmniej raz w roku.

Rodzaje młotków Schmidta

W zależności od konkretnego celu i wymogów jakie muszą być spełnione przy badaniu wytrzymałości betonu zastosować można różne rodzaje młotków Schmidta, działających z różną energią uderzeniową oraz dostosowanych do specyficznych warunków testowych.

Zalety wykonania pomiarów młotkiem Schmidta

 • Nieinwazyjność metody – badane próbki nie ulegają zniszczeniu.
 • Możliwość wykonywania wielu pomiarów na dużych powierzchniach.
 • Możliwość wykonywania pomiarów elementów konstrukcji wymagających różnych energii uderzeniowych (przy wykorzystaniu różnych typów młotków).
 • Szybkość uzyskanych wyników.

 

Twoje dane kontaktowe
imię / nazwisko / pseudonim
telefon
e-mail *
Dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych z godnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

Cena brutto:

184,50 PLN za miejsce pomiaru
miejsce pomiaru
1 miejsce pomiaru

Inni kupowali

Oceń

średnia ocena: 5

liczba ocen: 1

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

Newsletter