Rodzaj: badania sklerometryczne

Badania sklerometryczne to metoda określania wytrzymałości betonu poprzez pomiar twardości powierzchniowej. Polega ona na uderzaniu w powierzchnię betonu specjalnym młotkiem sklerometrycznym, który generuje fale dźwiękowe o określonej częstotliwości. Czas rozchodzenia się tych fal w betonie jest proporcjonalny do twardości materiału.

Badania sklerometryczne stosuje się do oceny jakości betonu, w szczególności w przypadku podejrzeń o uszkodzenia, niszczenie lub starzenie się betonu. Wyniki pomiarów sklerometrycznych pozwalają na określenie wytrzymałości betonu w różnych punktach konstrukcji, co umożliwia ocenę ich bezpieczeństwa i wykrycie ewentualnych słabych punktów.

Badania sklerometryczne, czyli pomiar twardości betonu, są jednym z rodzajów badań mechanicznych betonu zgodnie z normą PN-EN 12390-3.

Do wykonania badania sklerometrycznego wykorzystuje się sklerometr - urządzenie, które mierzy twardość powierzchniową betonu za pomocą uderzenia kulki znormalizowanej energii na powierzchnię betonu, a następnie pomiaru odbitej energii. Wynik pomiaru twardości sklerometrycznej betonu, zwany również liczbą sklerometryczną, jest wskaźnikiem jego wytrzymałości.

Badania sklerometryczne są przydatne do określenia wytrzymałości betonu w miejscach trudno dostępnych, np. na elewacjach budynków lub mostów. Ponadto, pomiar twardości sklerometrycznej betonu może być wykorzystany do oceny jego jakości i doboru odpowiedniej mieszanki betonowej do konkretnych warunków eksploatacyjnych.

Badania sklerometryczne są również stosowane do oceny jakości betonu podczas prac budowlanych oraz do kontroli jakości betonu w zakładach produkcyjnych. Wyniki pomiarów sklerometrycznych pozwalają na określenie wytrzymałości betonu w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami norm i specyfikacji technicznych.

Nazwa Producent Jedn. miaryCenaZamów
Pomiar sklerometryczny młotkiem schmidta - badanie wytrzymałości betonuStructummiejsce pomiaru184,50 PLN
do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

Newsletter