Rodzaj: badania gruntów

Laboratoryjne badania gruntów są wykonywane w celu określenia właściwości fizycznych, mechanicznych i chemicznych gleby. Poniżej przedstawiam przykładowe badania gruntów, które są wykonywane w laboratoriach geotechnicznych:

  1. Oznaczenie granulometrii - analiza sitowa, w której określa się skład ziarnowy gruntu.

  2. Oznaczenie wilgotności - określenie wilgotności gruntów, które jest niezbędne do wyznaczania innych właściwości fizycznych.

  3. Oznaczenie gęstości - określenie gęstości objętościowej oraz gęstości nasypowej, które są wykorzystywane do obliczeń mechanicznych i geotechnicznych.

  4. Oznaczenie granicy plastyczności - określenie granicy, przy której grunt zaczyna się zachowywać jak plastyczna masa.

  5. Oznaczenie granicy płynięcia - określenie granicy, przy której grunt zaczyna się zachowywać jak ciecz.

  6. Oznaczenie nośności - badania nośności polegają na wyznaczeniu nośności gruntu na podłożu gruntowym.

  7. Oznaczenie wartości OMC - oznaczenie optymalnej wilgotności w ramach testu proctora.

  8. Badania chemiczne - określenie zawartości różnych substancji w glebie, takich jak skład mineralny, zawartość pierwiastków śladowych, pH, kwasowość i inne.

  9. Badania związane z kruszywami - badania wytrzymałościowe kruszyw, określanie składu ziarnowego, wyznaczanie granulometrii.

Badania te pozwalają na uzyskanie informacji na temat podłoża gruntowego, które jest niezbędne w przypadku projektowania budynków, dróg, mostów oraz innych konstrukcji, które opierają się na gruncie. Badania te są także stosowane w rolnictwie, w celu oceny jakości gleby i wskazania, jakie nawozy i inne środki należy zastosować dla uzyskania najlepszych wyników.

Zobacz także badania geotechniczne i badania mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu

Nazwa Producent Jedn. miaryCenaZamów
Oznaczenie składu ziarnowego - granulometria - analiza sitowaLaboratorium GeotechnicznepróbkaZapytaj o cenę
Oznaczenie wskaźnika piaskowegoLaboratorium GeotechnicznepróbkaZapytaj o cenę
Oznaczenie nasiąkliwościLaboratorium GeotechnicznepróbkaZapytaj o cenę
PŁYTA DYNAMICZNA ZFG 3.1ZORN InstrumentszestawZapytaj o cenę
Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu CBRLaboratorium Geotechnicznemiejsce pomiaruZapytaj o cenę
Oznaczenie wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości ProctorLaboratorium GeotechnicznepróbkaZapytaj o cenę
Oznaczenie granicy plastyczności glebyLaboratorium GeotechnicznepróbkaZapytaj o cenę
Oznaczenie granicy płynności gleby CasagrandeaLaboratorium GeotechnicznepróbkaZapytaj o cenę
Oznaczenie zawartości części organicznych w gruncieLaboratorium GeotechnicznepróbkaZapytaj o cenę
Badanie przydatności materiału do wbudowaniaLaboratorium GeotechnicznepróbkaZapytaj o cenę
 1  2  Następne » 
do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

Newsletter