Baza wiedzy

Ciekawostki ze świata biznesu.

 • Badania kontrolne wytrzymałości betonu

  Badania wytrzymałości elementów betonowych i konstrukcji żelbetowych jest rutynowym elementem badań kontrolnych dla konstrukcji inżynierskich.

  więcej
 • Badanie wytrzymałości betonu jako element oceny stanu technicznego elementów betonowych i konstrukcji żelbetowych

  Ocena stanu technicznego urządzeń hydrotechnicznych i inżynieryjnych obejmuje m.in. nieniszczące badania wytrzymałości betonu na ściskanie. Bezpośredni pomiar wytrzymałości betonu określony w jednostkach MPa pozwala ocenić dopuszczalność dalszej eksploa...

  więcej
 • Potwierdzenie jednorodności użytej mieszanki betonowej

  Potwierdzenie jednorodności parametrów użytej mieszanki betonowej jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy pojawiają się wątpliwości co do jakości dostarczonej mieszanki betonowej lub sposobu jej zabudowy.

  więcej
 • Ocena jakości wykonanych prac betoniarskich

  Sklerometryczne badania betonu są pomocne podczas oceny jakości prac betoniarskich. Zmierzona wytrzymałość betonu jest pochodną parametrów mieszanki betonowej oraz co ważne - także stopnia zawibrowania mieszanki oraz warunków technicznych ...

  więcej
 • Badanie młotkiem schmidta

  Badanie młotkiem Schmidta to nieniszczące badanie wytrzymałości betonu na ściskanie. Badanie pozwala na określenie klasy betonu

  więcej
 • Badanie betonu metodą sklerometryczną

  Badanie betonu metodą sklerometryczną, zwanej także metodą uderzeniową, polega na wykorzystaniu specjalnego urządzenia zwanego sklerometrem, które służy do pomiaru twardości betonu. Sklerometr jest narzędziem pomiarowym, które generuje uderze...

  więcej
 • Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie metodą nieniszczącą

  Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie metodą nieniszczącą polega na zastosowaniu urządzeń pomiarowych, które pozwalają na określenie wytrzymałości betonu na ściskanie bez konieczności niszczenia badanego elementu. Nieniszczące badanie wytrzymało...

  więcej
 • Oznaczanie klasy betonu metodą sklerometryczną

  Metoda sklerometryczna nie pozwala na bezpośrednie oznaczenie klasy betonu, ponieważ nie jest ona bezpośrednio powiązana z twardością powierzchni betonu, którą mierzy sklerometr. Jednak wartości uzyskane za pomocą sklerometru mogą być wykorzystan...

  więcej
 • Badanie wytrzymałości betonu

  Badanie wytrzymałości betonu jest kluczowe dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Istnieją różne metody badania wytrzymałości betonu, ale najczęściej stosowaną jest metoda próbek walcowych oraz nieniszczące badania ...

  więcej
 • Badanie młotkiem schmidta

  Badanie młotkiem Schmidta to metoda stosowana w geotechnice i budownictwie, która służy do określenia twardości betonu, skał oraz innych materiałów budowlanych. Metoda ta polega na uderzeniu młotkiem Schmidta w badaną powierzchnię materiał...

  więcej
 •  1  2  Następne » 
do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

Newsletter