Rodzaj: badania kruszyw

Laboratoryjne badania kruszyw mają na celu określenie ich parametrów fizycznych i mechanicznych, które są ważne w procesie projektowania i budowy konstrukcji budowlanych. Kruszywa to materiały stosowane w budownictwie, takie jak piasek, żwir, kruszywo łamane czy mączka skalna. Wśród podstawowych badań kruszyw wyróżnia się:

  1. Badania granulometryczne - polegają na wyznaczeniu składu ziarnowego kruszywa, czyli ilości procentowej poszczególnych frakcji ziarnowych. Badanie to umożliwia określenie klasyfikacji kruszywa oraz jego przydatności do konkretnych zastosowań.

  2. Badania gęstości i pochłaniania wody - badanie gęstości kruszywa pozwala na określenie jego masy jednostkowej, a badanie pochłaniania wody umożliwia ocenę wchłanialności kruszywa oraz jego właściwości hydrologicznych.

  3. Badania wytrzymałości mechanicznej - badanie to obejmuje m.in. badanie wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałości na zginanie czy wytrzymałości na rozciąganie. Określenie tych parametrów pozwala na określenie, w jakim stopniu kruszywo będzie odpowiadało wymaganiom konstrukcyjnym.

  4. Badania odporności na mróz - badanie to polega na narażeniu kruszywa na cykliczne zmiany temperatury i wilgotności, w celu określenia jego odporności na wpływ czynników atmosferycznych.

  5. Badania zawartości substancji szkodliwych - badanie to polega na określeniu zawartości substancji szkodliwych, takich jak pył, zanieczyszczenia chemiczne czy substancje organiczne, które mogą wpłynąć negatywnie na jakość kruszywa oraz na środowisko naturalne.

Wyniki badań kruszyw pozwalają na dokładne określenie ich właściwości fizycznych i mechanicznych oraz na wybór odpowiedniego kruszywa do konkretnych zastosowań w budownictwie.

Nazwa Producent Jedn. miaryCenaZamów
Oznaczenie wskaźnika piaskowegoLaboratorium GeotechnicznepróbkaZapytaj o cenę
Oznaczenie nasiąkliwościLaboratorium GeotechnicznepróbkaZapytaj o cenę
Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu CBRLaboratorium Geotechnicznemiejsce pomiaruZapytaj o cenę
Oznaczenie wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości ProctorLaboratorium GeotechnicznepróbkaZapytaj o cenę
Badanie przydatności materiału do wbudowaniaLaboratorium GeotechnicznepróbkaZapytaj o cenę
Oznaczenie składu ziarnowego kruszywa - analiza sitowaLaboratorium GeotechnicznepróbkaZapytaj o cenę
Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią F150Laboratorium GeotechnicznepróbkaZapytaj o cenę
do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

Newsletter