Rodzaj: badania geotechniczne

Badania geotechniczne to dział geotechniki, który zajmuje się badaniem właściwości i zachowania się gruntu oraz skał w celu określenia ich parametrów technicznych i wykorzystania tych informacji w projektowaniu budowli, takich jak drogi, mosty, tunele, budynki, fundamenty, zbiorniki wodne itp.

Badania geotechniczne są ważne, ponieważ umożliwiają poznanie właściwości mechanicznych gruntu i skał, takich jak nośność, stateczność, odkształcalność, przepuszczalność, a także wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie. Informacje te są niezbędne do zaprojektowania stabilnej i bezpiecznej konstrukcji, która spełni wymagania projektowe i będzie w stanie wytrzymać obciążenia i warunki eksploatacyjne.

Do podstawowych badań geotechnicznych zaliczamy:

  • badania geologiczne i geotechniczne terenu,
  • badania laboratoryjne właściwości gruntu i skał,
  • badania in situ (na miejscu) właściwości gruntu i skał, takie jak badania penetrometryczne, sondowania, pomiar oporów gruntu itp.,
  • badania eksploatacyjne konstrukcji budowlanych w celu oceny ich zachowania się w czasie eksploatacji.

Wyniki badań geotechnicznych są dokumentowane w raportach geotechnicznych, które zawierają opis badań, interpretację wyników oraz zalecenia projektowe dla budowy i eksploatacji.

Zobacz także badania gruntów i badania mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu

Nazwa Producent Jedn. miaryCenaZamów
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntuLaboratorium Geotechnicznemiejsce pomiaruZapytaj o cenę
Oznaczenie nośności i zagęszczenia gruntu metodą VSSLaboratorium Geotechnicznemiejsce pomiaruZapytaj o cenę
Oznaczenie modułu EVD odkształcenia podłoża gruntowegoLaboratorium Geotechnicznemiejsce pomiaruZapytaj o cenę
Badanie zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną lekką DPLLaboratorium GeotechnicznemZapytaj o cenę
PŁYTA DYNAMICZNA ZFG 3.1ZORN InstrumentszestawZapytaj o cenę
Oznaczenie wilgotności w materiałach sypkichLaboratorium GeotechnicznepróbkaZapytaj o cenę
PŁYTA DYNAMICZNA MINIDYN LWD VSSzestawZapytaj o cenę
Badania georadarowe 2D i 3DLaboratorium Geotechnicznem2Zapytaj o cenę
Płyta dynamiczna HMP LFG 4HMPszt.Zapytaj o cenę
do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

Newsletter