geodezyjne urządzenia pomiarowe

  • Płyta dynamiczna HMP LFG 4

    Lekka płyta dynamiczna HMP LFG 4 generacji to płyta do określania nośności i jakości zagęszczeni gruntów, niespoistych podbudów i gruntów wzmacnianych. Urządzenie pokazuje pomiar w ciągu 2 minut.

    Wbudowywane warstwy gruntu mogą być szybko sprawdzone bez specjalnej przeciwwagi, ułatwiając szybką ocenę badań nawet w miejscach o utrudnionym dostępie. Metoda badania jest odpowiednia dla gruntów grubo- i różnoziarnistych o maksymalnym rozmiarze ziarna 63 mm i może być używana do określenia dynamicznego modułu odkształcenia gruntu w zakresie Evd = 15...70 MN/m².

    więcej »
do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

Newsletter